Komfort půjčka


Bonita žadatele

Bonita je jakýmsi ukazatelem důvěryhodnosti spotřebitele a je důležitým parametrem, podle kterého hlavně banky posuzují, zda půjčku danému subjektu poskytnou či nikoliv. Bonita ukazuje dobrou pověst spotřebitele, zda je ochoten dostát svým závazkům a zda, je a bude schopen závazky splácet.

Posouzení klienta

Bonita se posuzuje díky bodovému ohodnocení, tzv. scoringu, kdy jsou určité parametry posuzovány podle různé váhy a výsledkem je celková bonita. Čím vyšší je hodnota bonity tím větší je šance na získání půjčky a tento faktu může ovlivnit i výši úroku. Pokud bonita žadatele dopadne špatně a pro banku je nevěrohodný, obvykle se tato situace řeší spolužadatelem anebo ručitelem. Spolužadatel je vůči bance stejný dlužník jako žadatel a za dluh zodpovídá stejnou měrou. Úloha ručitele přichází až v době, kdy je jasné, že dlužník úvěr nesplatí.

Co může bonitu ovlivnit

Bonitu ovlivňuje hned několik faktů. Jedná se například o pohlaví, věk, dosažené vzdělání, profesi, manželství, počet dětí, ekonomická situaci založená na výdělcích anebo na typu bydlení. Je jasné, že mladší žadatelé, s vyšším vzděláním a perspektivní profesí bez závazků budou mít vyšší bonitu než rozvedený zedník platící alimenty. Plusem je stálé zaměstnání na dobu neurčitou, s dobrou pracovní morálkou a doložitelnými příjmy.

Kontrola registrů

Banky zjišťují i to, zda má potencionální klient již sjednanou nějakou půjčku, u jakého poskytovatele a především jsou zvědaví na to, zda ji klient platí pravidelně a nemá nikde dluhy. K tomuto zjišťování jsou nápomocny úvěrové registry, například SOLUS a další, ve kterých se zaznamenává úvěrová historie, jak pozitivní tak negativní.


Publikováno 9.11.2017